Newsletter i alert prawny

Wraz z utworzeniem serwisu poświęconego prawu pomocy publicznej oraz funduszom europejskim, uruchamiamy dwie nowe, bezpłatne usługi: newsletter oraz alert prawny.

Osoby i instytucje, które skorzystają z usługi newsletter, otrzymywać będą informacje o interesujących orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wyrokach sądów krajowych, decyzjach Komisji Europejskiej, wchodzących w życie aktach prawnych oraz wytycznych: stanowionych tak przez Komisję, jak i ministra właściwego do spraw rozwoju.

Aby skorzystać z usługi newsletter, prosimy wypełnić niżej przedstawiony formularz, wpisując w treści wiadomości sformułowanie „newsletter”.

Aby zrezygnować z usługi, prosimy wpisać w treści wiadomości sformułowanie „rezygnacja”.

Państwa wiadomość zostanie skierowana na adres e-mail: przemyslaw.pytlak@pskawinski.com

Usługa alert prawny skierowana jest do Klientów Kancelarii – w tym do osób i instytucji, korzystających ze szkoleń. W ramach tej usługi Klienci Kancelarii otrzymywać będą raporty, informujące o zmianach w prawie lub obowiązujących wytycznych lub wydaniu istotnych orzeczeń. Raporty te będą obejmowały analizę prawną oraz rekomendacje dla Klientów.