Referat r.pr dr. Przemysława Pytlaka dotyczący charakteru umowy o dofinansowanie

Na blogu Przemysława Pytlaka opublikowana została treść referatu, jaki wygłosił na konferencji naukowej „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 12 maja 2016 r. (Panel dyskusyjny II, moderator: prof. zw. dr hab. Janusz A. Strzępek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

W wystąpieniu podniesiono, iż o ile od początku uruchomienia programów operacyjnych do kwietnia 2016 r. podpisano z beneficjentami ponad 106 tysięcy umów o dofinansowanie, to w istocie nie doszło w Polsce do dyskusji na temat charakteru tej umowy. Pogląd co do charakteru umowy o dofinansowanie kształtowały – odrębnie od siebie – sądy cywilne i administracyjne, rozstrzygające spory między beneficjentami a instytucjami administrującymi środkami publicznymi.

Przeczytaj treść referatu (kliknij)