Referat r.pr dr. Przemysława Pytlaka dotyczący charakteru umowy o dofinansowanie

Na blogu Przemysława Pytlaka opublikowana została treść referatu, jaki wygłosił na konferencji naukowej „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 12 maja 2016 r. (Panel dyskusyjny II, moderator: prof. zw. dr hab. Janusz A. Strzępek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

W wystąpieniu podniesiono, iż o ile od początku uruchomienia programów operacyjnych do kwietnia 2016 r. podpisano z beneficjentami ponad 106 tysięcy umów o dofinansowanie, to w istocie nie doszło w Polsce do dyskusji na temat charakteru tej umowy. Pogląd co do charakteru umowy o dofinansowanie kształtowały – odrębnie od siebie – sądy cywilne i administracyjne, rozstrzygające spory między beneficjentami a instytucjami administrującymi środkami publicznymi.

Przeczytaj treść referatu (kliknij)

Witamy w serwisie prawnym Kancelarii, poświęconym prawu pomocy publicznej oraz funduszom europejskim. Szersze informacje na temat Kancelarii znajdziecie Państwo na stronie http://www.pskawinski.com.

W zakładce „O nas” publikowane są informacje o doświadczeniu prawników Kancelarii, odpowiedzialnych za prowadzenie spraw naszych Klientów, związanych z aplikowaniem i rozliczaniem uzyskanej przez nich pomocy publicznej.

Zakładka „Oferta” przedstawia podstawowy zakres działań, związanych z pomocą prawną, jaką świadczy Kancelaria.

W zakładce „Szkolenia”, informujemy o szkoleniach i warsztatach, jakie prowadzimy dla przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie pomocy publicznej oraz beneficjentów wsparcia unijnego.

Zakładka „Newsletter” odsyła w do specjalnego segmentu oferty Kancelarii – kierowanego do naszych stałych klientów.

Wreszcie, zakładka „Blog” odsyła do strony, prowadzonej przez radcę prawnego Przemysława Pytlaka, na której prezentuje on swoje uwagi dotyczące otoczenia prawnego, związanego z wdrażaniem środków europejskich.